Opdrætterens håndbog

Karma og advarsler

Karma-point er en numerisk repræsentation af dit ry i spillet. Du modtager 10 point ved tilmelding. Du kan tabe dem, hvis du bryder reglerne. Tab af karmapoint kan betyde, at du nægtes adgang til visse funktioner i spillet, så som salg.

Vi vil bede dig læse om de handlinger, der kan få dig til at miste karma på din side Min karma

Hvis du bryder en mindre regel, modtager du først en advarsel. Hvis situationen gentager sig, mister du karma.