Opdrætterens håndbog

Vejret og årstiderne

På Howrse varer årstiderne en uge. Efteråret starter den første dag i hver måned i virkeligheden. Da efteråret varer 1 uge, begynder vinteren den 8. i hver måned, og den 15. kommer foråret, og sommeren starter den 22. Sommeren varer indtil måneden er omme i virkeligheden, og i den følgende måned starter årstidernes cyklus forfra.

Spillets årstider har betydning for mængden af græs på markerne. Der er meget græs på frugtbare marker om foråret og om sommeren, men det bliver mere sjældent om vinteren.