Hjælp med ridecentret

1 / Opret og bestyr dit ridecenter

> 1.1 - Generelt

centreequestre

Opret og bestyr dit ridecenter for at:

 • Byde opstaldede heste velkommen
 • Tilbyde græsning
 • Dyrke mange produkter
 • Fremstille nyttige genstande til dit ridecenter og dine stutterier
 • Oprette og bestyre dine konkurrencer

Du får adgang, når du gennemfører alle dine opdrættermissioner som lærling.

> 1.2 – Beliggenhed

Når du opretter dit ridecenter, skal du vælge, hvor det skal ligge. Der findes 3 forskellige beliggenheder:
 • Skov
 • Strand
 • Bjerge
Afhængigt af dit ridecenters beliggenhed gør dine opstaldede heste hurtigere fremskridt under visse former for rideture:
 • Rideture i skoven, hvis dit ridecenter ligger i en skov
 • Rideture på stranden, hvis dit ridecenter ligger på stranden
 • Rideture i bjergene, hvis dit ridecenter ligger i bjergene
Hvert ridecenters beliggenhed kommer også med en specifik ressource, som du kan få fra de missioner, som dine opstaldede heste gennemfører. Disse ressourcer vil også give dig mulighed for at fremstille de fleste genstande, der sælges i butikken.
BeliggenhedRessourcer
localisationforetSkovressourceboisTræ
localisationmontagneBjergeressourceferJern
localisationplageStrandressourcesableSand

> 1.3 – Butikken

I butikken finder du alt, hvad du skal bruge til at drive dit ridecenter, spredt ud i de forskellige afdelinger:

 • Forbedringer, hvor du vil finde genstande, der forbedrer markens udbytte eller gør dine bokse mere komfortable
 • Landbrug, hvor du kan købe frø og gødning til at bruge på dine marker, når du dyrker afgrøder
 • Ressourcer, hvor du kan købe alle de ingredienser, der kræves til at fremstille de genstande, du skal bruge til at drive dit ridecenter. Dette er også stedet, hvor du kan købe strøelse til dine bokse
 • Foder og udstyr, hvor du kan købe foder og udstyr og gøre det tilgængeligt for dine opdrættere i stedet for kun at bruge det til dine egne heste

Bokse, værksteder, marker og drivhuse kan købes fra siden, hvor de bruges. Væddeløbsbaner og kalve (afhængigt af dit ridecenters speciale) købes fra konkurrencesiden.

På butikssiden kan du også tjekke din lagerbeholdning eller sælge genstande, hvis du vil. Du vil dog ikke kunne sælge væddeløbsbaner, bokse, marker, drivhuse eller værksteder.

> 1.4 – Bokse

boks 2**

Du kan have én opstaldet hest pr. boks. Antallet af bokse, som du kan købe fra butikken, afgøres af din anciennitet på Howrse, mere specifikt kan du købe én boks pr. to dages anciennitet. Hvis du bygger dem i dine værksteder, kan du dog få så mange bokse, som du ønsker.

Der er flere bokse i forskellige størrelser. Da de større bokse er mere komfortable for hestene, giver de mere moral til de opstaldede heste, når de vågner.
Boksens kvalitet påvirker også dit ridecenters anseelse.

Strøelse

Du har brug for strøelse i dine bokse for at kunne have en hest eller en pony opstaldet. Gå til ridecentrenes butik for at købe strøelse. Når du har fået strøelse på lager, vil det blive vist i din lagerbeholdning til højre på butikssiden. Besøg siden med "Boksene", og vælg den strøelse, som du vil bruge. Du kan kun vælge strøelse, som du har nok af i din lagerbeholdning.

Når du køber en ny boks, kommer den med strøelse alt efter den type strøelse, som du har valgt til dit ridecenter.

Hver dag bliver strøelsen i en boks ældre, hvis der er en hest opstaldet. Efter 7 dage bliver den automatisk fjernet under den daglige opdatering af hjemmesiden kl. 04:00, og den bliver erstattet med ren strøelse, hvis du har nok i din lagerbeholdning. Hvis du ikke har nok strøelse, vil dine bokse være uden strøelse, og din anseelse vil falde. Hold tit øje med din lagerbeholdning.

Den strøelse, som du vælger til dine bokse, påvirker også dine opstaldede heste. Jo bedre kvalitet strøelsen i en boks er, jo mere energi vil en hest naturligvis få, og jo mindre moral vil den miste, når den er derinde.

Reparationer

Dine beboede bokse slides med 1% hver dag. Du skal reparere dem, før de når op på 100% slid.

Et reparer-ikon kan ses ved siden af en boks' slid, og det kan bruges til at reparere den med. Prisen for at reparere en boks afhænger af, hvor slidt boksen er, boksens kvalitet og forbedringerne i den.

Hvis du ikke reparerer en boks, bliver den ubrugelig når den når 100% slid og vil ikke længere tælle med i dit ridecenters anseelse. En opstaldet hest i denne boks vil blive sat ud. De resterende udgifter til opstaldnings vil blive refunderet til ejeren fra din equus balance. Du kan reparere en boks når som helst, for at kunne opstalde heste igen.

Reservationer

Hvis du gerne vil byde en særlig spillers heste velkommen, skal du blot reservere en boks ved hjælp af linket “reserver denne boks”.

> 1.5 – Marker

Jord mellemstor mark

Du skal købe marker i butikken for ridecentre. Disse marker vil blive brugt til græsning for de opstaldede heste og til udvikling af landbrugsaktiviteter, som er en vigtig indkomstkilde. Marker, der sælges i butikken, har forskellige jordoverflader.

Frodigheden er vigtig, da den afgør, hvor meget du får ud af dine afgrøder. Det tæller med i kvalitetsvurderingen af dine marker under siden for dit ridecenter, og heste, som går på en frodigere græsmark, spiser mere gratis foder. Det sidste har betydning for udgifterne for de hesteejere, som opstalder deres heste på dit ridecenter.

Hvad end du vælger at omlægge en mark til græsning, holde køer eller dyrke afgrøder på den, vil den miste sin frodighed, når den bruges.Du skal lade marken ligge brak for at få dens frodighed op igen.

Markens frodighed stiger med 1% for hver dag den ligger brak om foråret eller efteråret, med 3% om sommeren, og med 0,2% om vinteren. Frodigheden for marker der ligger brak om vinteren stiger altså blot en smule.

Græsmarker til de opstaldede heste

Dit græsningsareal skal være lig med antallet af dine bokse for at kunne opfylde de opstaldede hestes behov. For eksempel skal et ridecenter med 10 bokse have et græsningsareal på mindst 10 hektar. Husk, at det tilrådes at have flere marker til rådighed, så de kan dyrkes eller lægges brak for at lade jorden hvile og genskabe dens frugtbarhed.

Jordbrug

Du kan dyrke afgrøder eller holde køer på 6 marker ad gangen, uanset størrelsen på dit ridecenter eller din mark.Afgrødernes tilgængelighed og udbytte afhænger af årstiden.

Hvis du har et drivhus, kan du så de frø, du vil på alle årstider, uden andre begrænsninger, end du kun kan dyrke afgrøder på 6 marker, hvoraf dit drivhus tæller som en mark. Du kan dog ikke dyrke æbler eller værdipas i drivhuset.

Et drivhus bliver slidt med 1% om dagen, når det anvendes til at dyrke afgrøder i.

Et reparer-ikon kan ses ved siden af et drivhus' slid, og det kan bruges til at reparere det med. Prisen for at reparere et drivhus afhænger af, hvor slidt drivhuset er, drivhusets kvalitet og dets størrelse. Hvis du ikke reparerer et drivhus, vil det blive ubrugeligt, når det når 100% slid, og den aktuelle afgrøde vil gå tabt. Du kan reparere et drivhus når som helst, så du kan blive ved med at bruge det.

Tilgængelige afgrøder
FrøDyrkningsårstidVækstens varighedHøst
gulerodsfrøGulerodsfrøForår9 dage
carotte Gulerod
hvedekornHvedekornSommer9 dage
sonble Hvedeklid
ressourcepaille Halm
havrekornHavrekornForår11 dage
avoine Havre
værdipas-frøVærdipas-frøEfterår30 dage
pass Værdipas
ÆblekernerÆblekernerEfterårHøst hvert efterår
pomme Æble
hørfrøHørfrøForår8 dage
ressourcelin Hør
lucernefrøLucernefrøSommer7 dage
fourrage Grovfoder

Om vinteren kan du ikke dyrke noget, med mindre du har et drivhus. Hvis du har et drivhus, kan du dyrke, lige hvad du har lyst til, bortset fra æbler og værdipas.

For at tjene penge kan du sælge dine afgrøder i butikken.

Du kan også:

 • få gulerødder, havre og foder tilgængelig for de opstaldede heste og opnå højere anseelse
 • du skal bruge hvedeklid og æbler til at lave tilskudsfoder
 • bruge halm og strøelse i dine bokse

For at starte med at dyrke en afgrøde på en mark:

 • gå til ridecenteret, og køb de frø og den gødning, du har brug for
 • gå til siden med markerne
 • hvis marken kan bruges, skal du klikke på ”Læg brak” og derefter på ”Dyrk afgrøder”
 • vælg de frø og den gødning, du vil bruge på denne mark
 • bekræft, og så er du i gang med at dyrke afgrøder på marken!

Vær opmærksom på, at brug af gødning forkorter modningstiden.

Når høsten er ovre, vil marken blive lagt brak for at lade jorden hvile. Derefter kan du igen dyrke afgrøder på marken eller bruge den som græsningsmark for de heste, der er opstaldet på ridecenteret.

Opdræt af køer

Du kan også opdrætte køer på dine marker og bruge dem til at få læder. Antallet af marker, som du kan opdrætte køer eller dyrke afgrøder på, er begrænset til 6. Så hvis du for eksempel allerede har 4 marker eller drivhuse, som du dyrker afgrøder på nu, kan du ikke dedikere mere end 2 marker til at opdrætte køer på.

Som det er tilfældet med heste, kræver køerne én hektar hver. En lille mark måler 5 hektar og kan holde 5 køer.

Når du opdrætter køer, kan du få læder efter 30 dage. Derefter lægges marken brak, og så kan du begynde at opdrætte køer igen.

Der findes to typer af køer, som giver forskelligt udbytte i læder.

> 1.6 – Værksteder

I værkstederne kan du lave alle de slags bygninger og alle de genstande, som du får brug for på dit ridecenter eller dine stutterier, undtagen ressourcer og landbrugsprodukter. Dit ridecenter kommer med et lille værksted, når du opretter det. Senere kan du tilføje andre værksteder, enten ved at købe dem eller ved at konstruere dem i de værksteder, du allerede ejer.

Produktion

Antallet af værksteder, som du kan bruge på samme tid, afhænger af værdien for dit ridecenters anseelse:

 • Mellem 0% og 20% anseelse: 1 aktivt værksted
 • Mellem 20% og 40% anseelse: 2 aktive værksteder
 • Mellem 40% og 60% anseelse: 3 aktive værksteder
 • Mellem 60% og 80% anseelse: 4 aktive værksteder
 • Mellem 80% og 100% anseelse: 5 aktive værksteder

Produktionens varighed og de påkrævede ressourcer afhænger af de genstande, som du vil fremstille.

ProduktionRessourcerVarighed
box12 Boks 1*ressourcebois Træ x 25
ressourcesable Sand x 25
3 timer
box16 Boks 2**ressourcebois Træ x 500
ressourcesable Sand x 500
2 dage
box18 Boks 3***ressourcebois Træ x 2500
ressourcesable Sand x 2500
8 dage
atelierpetit Lille værkstedressourcebois Træ x 250
ressourcesable Sand x 250
1 dag
ateliermoyen Mellem værkstedressourcebois Træ x 1250
ressourcesable Sand x 1250
4 dage 4 timer
ateliergrand Stort værkstedressourcebois Træ x 3750
ressourcesable Sand x 3750
12 dage 12 timer
serrepetite Lille drivhusressourcebois Træ x 50
ressourcesable Sand x 50
5 timer
serremoyenne Mellemstort drivhusressourcebois Træ x 250
ressourcesable Sand x 250
20 timer
serregrande Stort drivhusressourcebois Træ x 2000
ressourcesable Sand x 2000
6 dage 12 timer
abreuvoir Vandtrugressourcefer Jern x 1500
3 dage
douche Bruserressourcefer Jern x 2500
5 dage
tracteur Traktorressourcefer Jern x 2500
5 dage
auge Fodertrugressourcefer Jern x 1500
3 dage
brideclassique1x 1* klassisk hovedtøjressourcefer Jern x 10
ressourcecuir Læder x 90
5 timer
brideclassique2x 2** klassisk hovedtøjressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Læder x 180
10 timer
brideclassique3x 3*** klassisk hovedtøjressourcefer Jern x 80
ressourcecuir Læder x 720
1 dag 16 timer
selleclassique1x 1* klassisk sadelressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Læder x 230
12 timer
selleclassique2x 2** klassisk sadelressourcefer Jern x 40
ressourcecuir Læder x 460
1 dag
selleclassique3x 3*** klassisk sadelressourcefer Jern x 160
ressourcecuir Læder x 1840
4 dage
tapisclassique1x 1* klassiske sadelunderlagressourcelin Hør x 20
10 timer
bande1x 1* bandagerressourcelin Hør x 10
5 timer
bonnet1x 1* hutressourcelin Hør x 10
5 timer
cloches Springklokkerressourcecuir Læder x 500
1 dag
cravache Piskressourcecuir Læder x 1000
2 dage
eperons Sporerressourcefer Jern x 1500
3 dage
longe Longeressourcecuir Læder x 1250
5 dage
crampons Mordaxressourcefer Jern x 1750
3 dage 12 timer
mash Tilskudsblandingsonble Hvedeklid x 500
pomme Æble x 200
graineslin Hørfrø x 100
12 timer
engraisk 1* gødningcrottin Hestepærer x 200
6 timer
engraissadechir 2** gødningcrottin Hestepærer x 400
12 timer
engraisfumier Hestegødningcrottin Hestepærer x 600
ressourcepaille Halm x 200
1 dag 12 timer
bridewestern1x 1* westernhovedtøjressourcefer Jern x 10
ressourcecuir Læder x 90
5 timer
bridewestern2x 2** westernhovedtøjressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Læder x 180
10 timer
bridewestern3x 3*** westernhovedtøjressourcefer Jern x 80
ressourcecuir Læder x 720
1 dag 16 timer
sellewestern1x 1* westernsadelressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Læder x 230
12 timer
sellewestern2x 2** westernsadelressourcefer Jern x 40
ressourcecuir Læder x 460
1 dag
sellewestern3x 3*** westernsadelressourcefer Jern x 160
ressourcecuir Læder x 1840
4 dage
tapiswestern1x 1* westernsadelunderlagressourcelin Hør x 20
10 timer
Reparationer

Et værksted slides med 1% om dagen, hvad end det bliver brugt eller ej.

Et -ikon kan ses ved siden af et værksteds slid, og det kan bruges til at reparere det med. Prisen for at reparere et værksted afhænger af, hvor stort og hvor slidt værkstedet er.

Hvis du ikke reparerer et værksted, vil det blive ubrugeligt, når det når til 100% slid, og al produktion vil gå tabt. Du kan reparere et værksted når som helst, så du kan blive ved med at bruge det.

2 / Få dit ridecenter til at blomstre

> 2.1 - Opstaldede heste

Opstaldningens pris

Dit ridecenter kan have heste opstaldet. Du kan vælge prisen for opstaldning pr. hest pr. nat på dit ridecenters administrationsside. Denne pris skal være mellem 20 equus og 200 equus. Når du opstalder dine egne heste på dit center, skal du dog ikke betale noget, og dit center tjener ikke noget.

Minimumskrav til hestens færdigheder

Du kan vælge et minimum i færdigheder for de heste, der er opstaldet på dit center. Dette gør du på dit ridecenters administrationsside. Kun heste med dette minimum af færdigheder må registrere sig på dit ridecenter. Bemærk dog, at dette er reserveret til opdrættere, som du har reserveret en boks til. Hvis deres hest ikke lever op til minimumskravet, som du vælger, vil de ikke kunne registrere sig på dit center.

Opstaldningens udløbsdato

Når deres opstaldningsperiode er udløbet, kan de opstaldede heste forlade ridecentret lige efter den daglige opdatering af hjemmesiden kl. 04:00.

At forlænge et ophold

Tjek din administrationsside for nyheder med jævne mellemrum. Du kan finde anmodninger om opstaldninger fra opdrættere, som har en hest opstaldet på dit ridecenter, og du vil kunne acceptere eller afvise disse anmodninger.

Opstaldede hestes indflydelse på din anseelse

De heste, som du har opstaldet, har selvfølgelig en påvirkning på dit ridecenter afhængigt af deres antal, men også som følge af deres bedste færdighed.

> 2.2 – Fordele for opstaldede heste

Du kan gøre forskellige foderprodukter og udstyrsgenstande tilgængelige for de heste, der er opstaldet hos dig, på dit ridecenters administrationskontor.
Når du gør et af disse produkter tilgængelige, kan de heste, der er opstaldet hos dig, tage et sådant produkt gratis fra din lagerbeholdning under hele opholdets varighed.
For at gøre et produkt tilgængeligt for de heste, der er opstaldet hos dig, skal du have en vis mængde af det i din lagerbeholdning, afhængigt af hvor mange bokse du har, og du skal sikre dig, at du altid har nok tilbage. Den mindste krævede mængde af hvert produkt vises på din administrationsside.

GenstandPåkrævet antal pr. boks
1* klassisk sadelSadel1
1* klassisk hovedtøjHovedtøj1
1* klassiske sadelunderlagSadelunderlag1
1* hutHut1
1* bandagerBandager1
gulerodGulerod15
tilskudsblandingTilskudsblanding15
grovfoderGrovfoder150
havreHavre75

For at få en genstand vist på listen over fordele på registreringssiden for ridecentret, skal du desuden have to gange den påkrævede mængde i din lagerbeholdning.

> 2.3 – Forbedringer

Forbedringer af bokse

For at gøre det mere komfortabelt for de opstaldede heste på dit ridecenter, kan du købe forbedringer og placere dem i boksene, hvis du vil:

 • Vandtrug: Når de får vand, vil heste i en boks med vandtrug få 4 gange så meget energi og moral som heste, der ikke har et vandtrug.
 • Bruser: Når du udfører handlinger, vil heste med en bruser i deres boks bruge 10% mindre energi end heste, som ikke har en bruser.

Du kan kun tilføje én bruser og ét vandtrug pr. boks.

Hvis du tilbyder brusere og vandtrug, øger du dit ridecenters anseelse.

Forbedringer af marker

For at forbedre udbyttet af afgrøder og køer på dit ridecenter, kan du købe forbedringer og føje dem til dine udvalgte marker:

 • Fodertrug: Hvis du opdrætter køer, hvor der er stillet et trug op, vil dine køer producere 30% mere læder.
 • Traktor: Hvis du har en traktor på marken, forøges udbyttet af afgrøder på denne mark med 50%

Du kan kun have ét fodertrug og én traktor pr. mark.

> 2.4 – Missioner

lecon

Dit ridecenter kan give missioner. Ejerne af de heste, der er opstaldet på dit ridecenter, vil selv bestemme, om de vil deltage i disse missioner eller ej.Dette vil give dem mulighed for at få en vis mængde equus og færdighedspoint for deres hest. Denne gevinst i equus bliver ikke taget fra nogen, man skal ikke betale noget.

Gevinster fra missioner afhænger af anseelsen af de heste, der er opstaldet på dit ridecenter. Men antallet af missioner, som dit ridecenter kan give, er begrænset. Kun almindelige heste tæller med i beregningen.

Når en af dine opstaldede heste gennemfører en mission, får du også et bestemt beløb af equus eller ressourcer, afhængigt af hestens bedste færdighed. Det er dig, som bestemmer det antal af missioner, som giver equus (for ridetime) eller ressourcer, på dit ridecenters administrationsside. Hvilken ressource du får, afhænger af dit ridecenters placering:

 • Skov: træ
 • Bjerg: jern
 • Strand: sand

Vær opmærksom på, at mængden af ressourcer, som du kan få fra missioner, er begrænset af udbuddet af ressourcer. Dette udbud genopfyldes dagligt, i henhold til dit ridecenters anseelse og kan ikke overstige 2000 enheder.

Når en af dine opstaldede heste gennemfører en mission, som giver belønning i ressourcer, bliver belønningen fordoblet, hvis det var en trækhest, der blev brugt.

> 2.5 – Konkurrence

competition

Du kan arrangere konkurrencer på dit ridecenter. Når de bedst bedømte heste på Howrse deltager i dine konkurrencer, stiger dit ridecenter i anseelse!

Du kan indstille forskellige parametre for at bestemme, hvilke heste der har adgang til din konkurrence.

Du skal bruge 5 deltagere til hver konkurrence. Konkurrencerne starter automatisk et par minutter efter, at der lukkes for tilmeldinger. Tilmeldingerne åbner igen mellem 1 time og 24 timer efter afholdelsen af den seneste konkurrence, alt afhængigt af typen af konkurrence. Så længe der ikke er andre heste tilmeldt, kan du ændre på minimumsniveauet eller banen for dine konkurrencer via konkurrencesiden i menuen for ridecentret. Hvis din konkurrence ikke har kørt i over 5 dage, kan du ændre den, selv hvis der er heste tilmeldt.

Konkurrencer i engelsk ridning

Hvis dit ridecenter har specialiseret sig i engelsk ridning, kan du afholde:

 • løb (trav eller galop)
 • konkurrencer i terrænridning
 • konkurrencer i ridebanespringning
 • dressurkonkurrencer

Når du arrangerer konkurrencer i terrænridning, ridebanespringning og dressur, skal du, før nogen kan melde heste til, sørge for at banens sværhedsgrad svarer til minimumskravene til udholdenhed for terrænridning ved konkurrencer i terrænridning, ridebanespringning ved konkurrencer i ridebanespringning og dressur ved konkurrencer i dressurridning.

Når du opretter dit ridecenter, får du en lille væddeløbsbane, som du kan bruge til at planlægge konkurrencer i hurtighed om dagen. Du kan købe endnu en på konkurrencesiden senere. Hvert ridecenter kan have op til 2 væddeløbsbaner. For at få den højeste anseelse skal du arrangere 2 løb og derfor have 2 væddeløbsbaner.

Konkurrencer i westernridning

Hvis dit ridecenter har specialiseret sig i westernridning, kan du afholde:

 • barrel racing-konkurrencer
 • cutting-konkurrencer
 • trail class-konkurrencer
 • reining-konkurrencer
 • western pleasure-konkurrencer

Når du arrangerer konkurrencer i reining og trail class, skal du, før nogen kan melde heste til, sørge for at banens sværhedsgrad svarer til minimumskravene til galop for reining-konkurrencer og til dressur for trail class-konkurrencer.

For at afholde en cutting-konkurrence skal du have kalve, når du opretter eller ændrer din konkurrence. Når du opretter en konkurrence, får du din første kalv gratis. Antallet af kalve afgør minimumsniveauet af udholdenhed for de heste, der melder sig til.

Konkurrencer for heste på lave niveauer

Du kan lave reservationer til konkurrencer, der er åbne for heste på lave niveauer. Dine konkurrencer vil få mere anseelse end de, der er på samme niveau, og åbne for alle heste, og du vil vinde 500 equus, hver gang dine konkurrencer for heste på lavere niveauer finder sted.

Heste på lavere niveauer er heste, som:

 • har færre end 20 sejre
 • ikke har nogen færdigheder på over 1670
 • som ikke har nogen færdigheder med et genetisk potentiale på over 2340

Denne værdi beregnes på ny hver aften.

> 2.6 – Medarbejdere

Du kan ansætte medarbejdere på dit ridecenter.

Hver medarbejder giver en bonus til dit ridecenter, så længe de er ansat der. Du kan ansætte flere medarbejdere på samme tid, men du kan ikke ansætte en given medarbejder flere gange. Du kan dog forlænge en medarbejders kontrakt, før den udløber.

Fra tid til anden kan du få ekspertdiplomer, som har begrænset varighed. Når dette sker, bliver alle de medarbejdere, som er ansat på dette tidspunkt, til ekspertmedarbejdere, mens ekspertdiplomet er aktivt. Den bonus, de giver til dit ridecenter, fordobles.

3 / Gør reklame for dit ridecenter

> 3.1 – Ridecentrets profilside

parchemin

Dine oplysninger kan ses af alle spillere. Du kan se dem på dit ridecenters administrationsside. På den samme side kan du oprette præsentationen af dit ridecenter, som vil blive vist på samme måde som din opdrætterpræsentation. Du kan redigere din præsentation når som helst.

Oplysningerne for de andre ridecentre kan du se ved at klikke på deres navn. Her kan du sammenligne dit ridecenter med de andre ridecentre og på den måde se, hvor du skal forbedre dig, for at dit ridecenter stiger i anseelse.

> 3.2 – Ridecentrets anseelse

Dit ridecenters anseelse er en bedømmelse af dets kvalitet. Jo højere anseelse, jo mere anerkendt vil dit ridecenter være, og i jo højere grad vil det tiltrække opstaldede heste. Husk at tjekke dit ridecenters anseelse med jævne mellemrum, så du kan komme højere på ranglisterne.

Anseelsen afhænger af mange faktorer, inddelt i fem hovedområder.

Ridecentrets komfort

Dit ridecenters komfort svarer til kvaliteten af dine bokse og de ydelser, som du har tilgængelige for dine opstaldede heste. Denne består således af:

 • størrelsen på dine bokse
 • strøelsens kvalitet
 • om der findes bruser i boksene
 • om du har gjort foder tilgængeligt for dine opstaldede heste (grovfoder, havre, gulerødder og tilskudsfoder)
 • om du har gjort udstyr tilgængeligt for dine opstaldede heste, samt kvaliteten af dette udstyr (sadelunderlag, sadel, hovedtøj, hut, bandager)
Markernes anseelse

De marker, som du tilbyder dine opstaldede heste at græsse på, skal være frodige og i et passende antal.

Ridecentrets kapacitet

Jo større dit ridecenter er, og jo flere heste, det har opstaldet, jo højere vil dets anseelse være. Det ideelle er at have 100 bokse (flere end 100 bokse giver ikke mere anseelse), hvoraf mindst 50% er optaget.

Opstaldede hestes færdigheder

Naturligvis har det også en indflydelse på dit ridecenters prestige, hvilke heste, du vælger at opstalde. Den bedste færdighed for hver hest regnes med, bortset fra særlige heste.

Konkurrencer

De fem konkurrencer, som dit ridecenter kan afholde, påvirker dit ridecenters samlede anseelse. Husk at se, hvor meget anseelse hver af konkurrencerne giver.

> 3.3 – Ranglister

Ridecentrenes placering podium

Ridecentrene er vigtige for at spillet fungerer. Her bor hestene, og her kan opdrætterne træne dem. Disse centre bliver bedømt på 3 måder:

 • Anseelse
 • antallet af opstaldede heste
 • Mest populære ridecentre: Denne rangliste udregnes efter antallet af besøg fra forskellige spillere dagen før. Der er ingen grund til at besøge en profilside flere gange, da kun ét besøg bliver talt med.
Konkurrencernes placering

På denne side kan du se ranglister med de mest prestigefyldte konkurrencer, beløbet i puljen samt de ridecentre, der arrangerer dem.

De bedste heste på Howrse konkurrerer i disse begivenheder.

For at belønne dem der afholder konkurrencer regelmæssigt, vil konkurrencer med mere end 75% i anseelse som ikke er aktive i over 5 dage miste 1% i anseelse pr. dag herefter.

> 3.4 – Rosetterne

Ridecenterets rosetter

Rosetter er belønninger til de heste, der kommer på førstepladsen i udvalgte konkurrencer og giver dig det dobbelte antal equus! Rosetterne kan kun fås i konkurrencer med mere end 75% i anseelse.

Rosetter er en god måde at vise dit ridecenter frem på, da de bliver vist på en særlig rosetteside for alle de heste, der har vundet dem.

For at aktivere din rosette, skal du bare gå til siden med konkurrencer.

... eller se svarene på de oftest stillede spørgsmål

Da jeg indskrev mine heste på mit ridecenter, var kost og opstaldning gratis, hvilket de ikke burde være!

Det er gratis at opstalde dine egne heste. Derfor er det normalt at der står ”gratis” når du opstalder dine heste på dit eget stutteri. Andre spillere skal betale for at opstalde deres heste på dit stutteri.

Gå op

Hvordan reparerer jeg en boks?

Et reparer ikon vil blive vist ved siden af nedslidning på siden med "Boksene".

Gå op

Hvorfor kan jeg ikke købe en ny boks?

Du kan købe en boks for hver to dages anciennitet. Hvis du vil vide, hvor mange bokse dit ridecenter kan have, skal du dividere din anciennitet med to. Vær venligst opmærksom på, at denne begrænsning ikke gælder for bokse, der er fremstillet på værksteder.

Gå op

Kan jeg sælge en mark tilbage til butikken?

Nej, du kan kun rydde din mark, du kan ikke få pengene tilbage.

Gå op

Jeg har lagt min eng brak, men frugtbarheden stiger ikke. Hvorfor?

Om foråret og efteråret bliver markerne 1% mere frodige for hver dag de ligger brak, om sommeren er det 3% og 0,2% om vinteren. Om vinteren bliver markerne altså kun lidt frodigere.

Gå op

Jeg kan ikke få mine værdipasfrø til at gro. Hvorfor ikke?

Hvis du ikke kan dyrke denne helt specielle plante, er det fordi, du ikke har opfyldt alle de nødvendige betingelser for, at den kan gro.

Du skal have en stor mark, gødning og selvfølgelig 25 værdipasfrø. Husk, at denne plante kun kan sås om efteråret, og at de unge kimplanter er følsomme over for både tørke og frost.

Gå op

Min konkurrence bliver ikke afholdt. Hvad skal jeg gøre?

Sørg for at sværhedsgraden passer til præmierne. Spillere med gode heste vil ikke melde dem til en konkurrence hvor de ikke kan tjene mange penge. Du vil kun kunne hæve sværhedsgraden når du har afholdt konkurrencen et par gange. Husk, en konkurrence som starter i det små og så vokser sig større er bedre end en konkurrence som ingen deltagere har...

Gå op